Wiadomości

Nadesłane przez Czytelników

Poznajcie maszynę TBM

W dniach 24-25 września władze Miasta Warszawy udostępniły mieszkańcom możliwość obejrzenia maszyny TBM (Tunnel Boring Machine). Maszyny tego typu będą  służyły do wykonania II linii metra w Warszawie. Maszyna TBM może być użyta do wykonania tunelu np. dla geotermii tunelowej.

czytaj dalej

Dlaczego geoenergetyka?

W perspektywie kurczących się i drożejących zasobów naturalnych surowców energetycznych takich jak ropa naftowa, gaz ziemny, węgiel, drewno, uran, szkodliwego wpływu stosowania tych paliw na środowisko naturalne,  palącym problemem staje się znalezienie innych sposobów zaspokajania potrzeb energetycznych.  

Do najpoważniejszych problemów dzisiejszej energetyki należą:
a) kurczące się i drożejące naturalne zasoby surowców energetycznych takich jak:
– ropa naftowa
– gaz ziemny
– węgiel
– drewno
– uran
b) szkodliwy wpływ stosowania paliw na środowisko naturalne
W obliczu w/w problemów pilnym staje się znalezienie innych sposobów zaspokajania potrzeb energetycznych. Oprócz ogólnie wyczerpujących się szybciej lub wolniej surowców naturalnych, w odwodzie pozostaje energetyka odnawialna. Zalicza się do niej energię słońca, wody, bioenergię i energię geotermalną.

Do rozwoju energetyki odnawialnej zachęca również Unia Europejska w formie dyrektyw. W warunkach polskich, energia słoneczna może być wykorzystywana poprzez kolektory słoneczne do podgrzewania wody w instalacjach CWU. Moduły fotowoltaiczne jeszcze nie są na tyle konkurencyjnymi urządzeniami, żeby mogły być atrakcyjną propozycją na dużą skalę. Energetyka wodna związana jest z rzekami, gdzie w naszym kraju w przypadku dużej energetyki potencjał jest już znacząco wykorzystany, ale jeszcze pewna rezerwa ukryta jest w tak zwanej małej energetyce wodnej. Bioenergia ma głównie charakter lokalny. Związana jest z lokalnymi źródłami surowca, głównie w formie biomasy drzewnej lub w formie surowca do produkcji biogazu.

W ocenie redakcji portalu Geoenergetyka.pl, energia geotermalna jest jednym z najbardziej perspektywicznych źródeł energii, która może być realną alternatywą dla obecnie forsowanych koncepcji energetyki atomowej. Potencjał mocy możliwej do pozyskania w geoenergetyce w warunkach polskich, według najbardziej optymistycznych szacunków, zbliżony jest do całkowitego zapotrzebowania energii. Według innych może być co najmniej ważnym uzupełnieniem źródeł energii.

  Oto zalety geoenergetyki:

 • powszechna, dla geoenergetyki wysokich entalpii, przy odpowiednio głębokich odwiertach może być osiągalna prawie w każdym miejscu Ziemi;
 • stabilna moc, przy odpowiednio zaprojektowanych rozwiązaniach, niezależna od takich czynników, jak aktualna siła wiatru, pora dnia, nasłonecznienie, itp.;
 • może być źródłem o dużej gęstości mocy – co w przypadku energetyki odnawialnej nie zdarza się często.
  Do wad geoenergetyki należy zaliczyć:

 • wysokie koszty kapitałowe;
 • w przypadku stosowanie geoenergetyki w ciepłownictwie konieczność transferowania energii za pomocą sieci ciepłowniczej, co wnosi istotne ograniczenia;
 • styczność z często agresywnym geopłynem, co wymaga zwiększonego reżimu technologicznego;
 • nie do końca przebadana technologia, zwłaszcza w warunkach polskich, w zakresie produkcji energii elektrycznej ( nie ma jeszcze obecnie działającej instalacji do produkcji energii elektrycznej na bazie energia geotermalnej).

Mimo znanych ograniczeń tego rodzaju energetyki, portal Geoenergetyka.pl będzie prezentował różne aspekty związane z pozyskiwaniem tej formy w przekonaniu, iż jest to słuszna droga pozyskiwania energii.

AK

Fundacja Lux Veritas ogłasza sukces w Toruniu

Fundacja Lux Veritas z Torunia (związana z zakonem Redemptorystów) ogłosił sukces w prowadzonym przez siebie projekcie geotermalnym.

W trakcie próbnego rozruchu instalacji osiągnięto przepływ wody 440 metrów sześciennych na godzinę oraz temperaturę 67 stopni Celsjusza. Według specjalistów jest to bardzo dobry wynik w skali światowej. Planuje się wykorzystanie gorącej wody z odwiertów do ogrzewania pobliskiego Centrum Polonia in Tertio Millennio, w którym znajduje się m.in. duży kościół, aquapark z hotelem i spa. Część ciepła ma być również wprowadzona do miejskiej sieci ciepłowniczej.

Według relacji fundacji Lux Veritas,  instalacja ta mogłaby w zimie ogrzać około 20-25%  mieszkań w Toruniu.

za www.cire.pl

Koszty inwestycji geoenergetycznej w zależności od ilości stacji bazowych

Nie od dziś wiadomo, że gdy kupujemy więcej to cena jednostkowa jest niższa. Podobnie rzecz ma się z inwestycjami w technologie pozyskiwania energii geotermalnej. czytaj dalej

Geoenergetyka versus inne źródła energii

W artykule tym podsumować chcemy najważniejsze rodzaje źródeł energii.

Zbadamy takie parametry jak:
– zasoby źródła
– cena budowy elektrowni
– koszty surowców
– docelowa cena kWh
– stabilność produkcji
–  bezpieczeństwo, wpływ na środowisko oraz ryzyko awarii czytaj dalej

Powstaje nowa wersja portalu GEOENERGETYKA.PL

Po spotkaniu w sprawie realizacji nowej odsłony portalu GEOENERGETYKA.PL zdecydowano o rozpoczęciu prac nad portalem.

Mamy nadzieję, że wkrótce miejsce to pełne będzie wysokiej klasy artykułów i informacji z zakresu geoenergetyki.