Wiadomości

Nadesłane przez Czytelników

Geoenergetyka versus inne źródła energii

W artykule tym podsumować chcemy najważniejsze rodzaje źródeł energii.

Zbadamy takie parametry jak:
- zasoby źródła
- cena budowy elektrowni
- koszty surowców
- docelowa cena kWh
- stabilność produkcji
-  bezpieczeństwo, wpływ na środowisko oraz ryzyko awarii

 

/under construction/