Wiadomości

Nadesłane przez Czytelników

Koszty inwestycji geoenergetycznej w zależności od ilości stacji bazowych

Nie od dziś wiadomo, że gdy kupujemy więcej to cena jednostkowa jest niższa. Podobnie rzecz ma się z inwestycjami w technologie pozyskiwania energii geotermalnej.

Zakupienie gotowej instalacji jest dość drogie. Jeżeli jednak technologią tą zainteresuje się wiele gmin czy powiatów, a najlepiej gdy zainteresowanie będzie już na poziomie rządowym, to zamiast kupować gotowe instalacje, możemy zrealizować w pierwszym etapie inwestycję budowy fabryki produkującej instalacje do pozyskiwania energii geotermalnej (na co można otrzymać odpowiednie dotacje europejskie). Jeżeli jednak bilans ekonomiczny wskaże, że nie opłaca się budować fabryki, to nawet zbiorowe zamówienie 100 instalacji od producenta upoważni negocjatorów do wynegocjowania dużego (nawet ponad 50%) upustu dla takiego hurtowego zamówienia. Dodatkowo część części zamiennych można zamawiać w polskich hutach, stoczniach czy zakładach, które chciałby uczestniczyć w tego typu projekcie.

Przy realizacji wielu inwestycji w kraju (lub nawet kilku krajach) koszty będą znacząco niższe, także w związku ze standaryzacją, upowszechnieniem się technologii, wzrostem ilości specjalistów w tym zakresie.

Z tego powodu warto w bilansach opłacalności geoenergetyki brać pod uwagę nie tylko koszt pojedynczej inwestycji. Porównując geoelektrownie do elektrowni atomowej należy wziąć pod uwagę ilość geoelektrowni jakie można zbudować dysponując budżetem równym kosztowi postawienia elektrowni atomowej. Przy czym obliczając ilość geoelektrowni należy uwzględnić właśnie wspomniany wyżej możliwy rabat związany z hurtowym zakupem instalacji geotermalnej, a nie tylko dzielić cenę elektrowni atomowej przez cenę pojedynczej stacji geoenergetycznej.

Elektrownie geotermalne mają też jeszcze jedną zaletę: dają się skalować w większym zakresie. A więc możliwe jest budowanie zarówno wielkich stacji dla całych miast czy powiatów, jak i stawianie małych instalacji na potrzeby jednej firmy czy osiedla.

Jednym z najdroższych elementów inwestycji geoenergetycznej są wiercenia w celu osiągnięcia możliwie najcieplejszych pokładów, które położone są dość głęboko. Także i ta usługa oraz sprzęt mogą kosztować mniej, gdy zapotrzebowanie będzie odpowiednio duże. Przy czym warto zauważyć, że niewielki tylko wzrost zapotrzebowania może przynieść skutek odwrotny; gdy zapotrzebowanie (popyt) wzrasta nieznacznie, nie na tyle, by opłacalne było powielanie ekip roboczych, cena usługi istniejącej ekipy będzie wyższa, zgodnie z prawem rynku. Dopiero spory wzrost zapotrzebowania spowoduje przyrost ilości firm posiadających niezbędny sprzęt oraz obniżenie się ceny usług.