Wiadomości

Nadesłane przez Czytelników

Kontakt

Dane kontaktowe:

Redakcja:
Ośrodek Promocji Energetyki Geotermalnej
INSTYTUT PÓŁNOCNY
ul. Mydlana 3
51-502 Wrocław
tel. 222 012 800
fax. 222 012 815
poczta elektroniczna: redakcja.portalu@geoenergetyka.pl

p. o. Redaktora Naczelnego: A d a m   K i e l a k